MenuLuk

Vision, mission og ansvarsområde


VISION
Kvindemuseet vil være førende dialogskaber om kønnets betydning og skabe indsigt, engagere og styrke viljen til et ligestillet samfund.

MISSION
Med oplevelsen i centrum skaber museet nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om køn, ligestilling og mangfoldighed – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Strategi 2020-2025

Museets ansvarsområde
Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie.

Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Museets geografiske ansvarsområde er landsdækkende.
Museets tidsmæssige ansvarsområde er fra middelalder til nutid.

Museet skal med udgangspunkt i ansvarsområdet sikre kulturarv i Danmark og udvikle forståelse og betydning heraf i verden omkring os, lokalt såvel som internationalt.

Om museets nye ansvarsområde
Slots- og kulturstyrelsen anerkendte i maj 2016, at Kvindemuseet i Danmark får nyt ansvarsområde.

Kvindemuseet blev grundlagt for godt 30 år siden, hvor kvinders kultur og historie var stærkt underbelyst. I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen.

Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil Kvindemuseet fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for indsamling af genstande, udstillinger, events m.v.