MenuLuk

Kvindemuseets historie


Kvindemuseets historie
Museet har til huse på Domkirkepladsen 5, i hjertet af Aarhus.

Kvindemuseet i Danmark er barn af 1980’erne. Den nye kvindebevægelse i 1970’erne gav anledning til tværfaglig kvindeforskning på universiteter og læreanstalter. Herfra udsprang idéen om at skabe et kvindemuseum, et sted, hvor resultater fra kvindeforskningen kunne være til glæde for brede kredse, og et sted, hvor man vedvarende kunne samle ind fra kvinders kulturhistorie.

Se indslag fra DK4 om museets og bygningens historie – fra den første kvinde i Aarhus byråd til nyt ansvarsområde med fokus på kønnenes kulturhistorie, der involverer alle på tværs af køn.

Kvindemuseet i Danmark startede som en græsrodsbevægelse, en museumsforening, som havde det dobbelte formål at opbygge et kvindemuseum og skabe arbejdspladser for kvinder. Museumsforeningen blev stiftet ved en generalforsamling den 31. oktober 1982.

I Festugen 1984 inviterede museet publikum indenfor til udstillingerne Vokseværk i den gamle politistation og For lud og koldt vand i den gamle retiradegård. I november samme år åbnede Kvindemuseet sin første større udstilling, Giv plads for liv, om tjenestepigeliv, moderskab og ungpigedrømme. Herefter har museet vist 4-6 nye udstillinger årligt og opbygget en bred og alsidig samling med dokumentation af kvinders historie.

Museet opbyggede samlinger og skabte udstillinger, som vandt bred anerkendelse. Med virkning fra 1991 blev Kvindemuseet i Danmark statsanerkendt som et landsdækkende specialmuseum med ansvar for kvinders kulturhistorie i nyere tid.

Museets samling omfatter traditionelle kvindeliv, hvor husarbejde og moderskab var det centrale, men også enerne blandt kvinder, som gjorde oprør eller gik egne og nye veje, er repræsenteret. Samlingerne indeholder enkeltgenstande og helsamlinger fra såvel by- som landkultur, der fortæller om kontinuitet og forandring, overleveringer og brud mellem generationer, klasser og etniske grupperinger. Se uddrag fra Kvindemuseets samling.

Nyt ansvarsområde i 2016
I maj 2016 anerkendte Slots- og kulturstyrelsen, at Kvindemuseet i Danmark fik nyt ansvarsområde. Museets nye emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Alle køn
Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil Kvindemuseet fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for indsamling af genstande, udstillinger, events m.v.

Som en aktiv og moderne museumsinstitution vil Kvindemuseet i Danmark fortsat arbejde med at involvere museumsgæsten direkte i udstillingerne ved at skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Bygningen
Bygningen, som museet har haft til huse i siden 1984, blev oprindeligt bygget som rådhus i 1857, længe før kvinderne fik stemmeret. I 1879 blev en arrestbygning tilføjet og frem til det nuværende rådhus stod færdigt i 1941, fungerede bygningen både som rådhus og politistation. Efter 1941 overtog politiet hele bygningen, og der var politistation indtil 1984, hvor museet flyttede ind med samlingsopbygning, forskningsprojekter og udstillingsplaner.

I 1992-94 renoverede Aarhus Kommune bygningerne fra kælder til kvist. Bygningerne blev herefter totalt fredede.

Mathilde Fibigers Have blev i starten af 1990’erne anlagt som en offentlig plads lige ved siden af Kvindemuseet. Her holder museet forskellige events, og i løbet af sommeren kan caféens mad nydes ved små borde i den hyggelige have. I 2005 kunne museet udvide i sidebygningen, som oprindeligt var bygget som arresthus, med udstillingen pigernes og drengenes historier om børn for både børn og voksne.

I 2014 modtog museet en større donation til nye plankegulve og i den forbindelse blev den populære basisudstilling Kvinders liv fra urtid til nutid pillet ned. Det gav plads til en ny udstilling om kønnenes kulturhistorie, i tråd med museets nye ansvarsområde.

Se indslag om renoveringen på Kvindemuseet fra TV2 Østjylland her.

Fra 2015 satser museet på demokratihistorie og fremhæver bygningens ældre rådhussal som museets største og mest markante genstand. Her formidles historier om kvinders vej til demokrati og magt med ligestillede muligheder og diversitet inden for køn som fremtidsperspektiv.

Museet er et af de få museer af sin art i verden med fokus på kvinder og køn, som arbejder på et museumsprofessionelt niveau.

Hør radioudsendelse om Kvindemuseets historie lavet af DR P1.

Tilknyttede objekter fra samlingen