MenuLuk

Kommentar: Vores opgave er for vigtig til ikke at se på vores navn. Vores navn er for vigtigt til ikke at gøre det grundigt

21.09.2020


Kommentar: Vores opgave er for vigtig til ikke at se på vores navn. Vores navn er for vigtigt til ikke at gøre det grundigt

At vi undersøger, om vores navn er det rigtige, har affødt mange både positive og negative kommentarer samt misforståelser. Med denne kommentar vil vi gerne uddybe argumenterne for vores undersøgelse samt fastslå enkelte fakta – herunder, at der ikke er truffet beslutning om et navneskifte endnu.

Kvindemuseet blev stiftet for knap 40 år siden for at fortælle historien om kvindernes kulturhistorie og den kamp, der – trods store sejre – stadig er i gang. Museet begyndte som en græsrodsbevægelse, blev en statsanerkendt institution og blev dermed også et billede på den kamp, det dokumenterer. Det blev selv en del af historien.

Og det er en afgørende del af museets DNA den dag i dag. Vi er aktivister, ikke konservatorer. Vi dokumenterer ikke kun, hvad der er sket. Vi er selv en del af kampen og debatten. Vi vil ikke være et sted, man blot mødes for at mindes. Med historien som hammer vil vi være med til at bygge fremtiden (for nu at blive lidt højpandede).

For at gøre dette må vi følge med tiden. Både i forhold til at vide, hvad der sker, og i forhold til at sikre, at museet opleves relevant og vedkommende. Det er faktisk et helt grundlæggende vilkår for et museum, at vi skal bringe historien ind i den samtid, vi er en del af.

 

Det handler om mere end kvinder

For lige at understrege: Vi har en afgrundsdyb respekt for det fundament, vi står på, og den historie, vi fortæller. Historien om, hvad kvinderne har opnået, er essentiel, og den er museets rødder og kerne. Sådan er og bliver det ved med at være.

Men historien er jo ikke slut. Der er stadig meget at arbejde og kæmpe for – senest understreget af Sofie Linde og de mange afledte diskussioner og konsekvenser. Museet handler om at se på, hvad køn betyder, og på hvornår køn er en begrænsning: historisk, aktuelt og i fremtiden.

Hvis vi skal vinde kampene, må vi brede blikket ud og tænke køn i bred forstand. Dels fordi der er brug for at tale sammen og arbejde sammen for at løse de problemer, der stadig er. Dels fordi vi på museet ikke kun taler om kvinders kønsproblematikker men også om mænds og de mange, der ikke føler sig omfavnet af disse to kønsbetegnelser.

Hvis vi skal rykke noget, skal vi rykke sammen.

 

Vi kommer ikke til at skylle historien ud

På Kvindemuseet har vi siden 2016 haft til opgave at dokumentere kønnenes kulturhistorie. Det giver i vores optik, jf. ovenstående, rigtig god mening, men vi er også klar over, at dette er med til at skille vandene, fordi nogle ser det som et brud med Kvindemuseet som symbol og bevis på kvindekampen. Nogle frygter, at vi skyller barnet ud med badevandet ved at tale om køn og ikke kvinder.

Men vi mener altså ikke, at det giver mening alene at tale om den ene side af sagen. Og vi kan garantere, at vi ikke kommer til at skylle kvindehistorien ud. Den er jo hele vores fundament.

Til gengæld er vi nødt til at se på, hvordan vi bygger for fremtiden, og det er derfor, vi har besluttet os for at se på, hvilken betydning vores navn har.

 

Navnet undersøges, intet er besluttet endnu

Navnet ”Kvindemuseet” har et solidt, historisk og følelsesmæssigt ståsted, men vi oplever samtidig, at det giver os nogle udfordringer i hverdagen, herunder:

  • Mange ved ikke, at vi faktisk har kønnenes kulturhistorie som opgave, ikke kun kvindernes – og kulturhistorien om køn, ligestilling og mangfoldighed er jo relevant for alle køn. Mænd og andre køn er også udsat for kønsrelaterede problemstillinger.
  • Mange mænd og drenge tror ikke, at det er et sted for dem. Ja nogle tror nærmest ikke, at de må komme der
  • Mange, både mænd og kvinder, tror, at det alene handler om rødstrømpebevægelsen

Dette er blevet bekræftet af de foreløbige resultater af vores undersøgelser, men det er altså ikke ensbetydende med, at vi har truffet beslutning om et navneskifte.

Vi ved, hvor meget et navn betyder. Både historisk, følelsesmæssigt og forretningsmæssigt, og det er derfor, vi har sat gang i en omfattende undersøgelse med bl.a. fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelser – og derfor vi lytter til alle, både kritikere og støtter.

Vores opgave er for vigtig til ikke at se på, om navnet er for stor en hindring. Og vores navn er for vigtigt til ikke at undersøge det grundigt, før vi eventuelt laver noget om.

Kort sagt

For at sige det noget kortere:

  • Som museum vil vi ikke kun dokumentere fortiden. Vi vil også påvirke fremtiden, og det kræver, at vi taler ind i samtiden
  • Som museum har vi en rolle at spille i den fortsatte kamp for kvinders position og rettigheder – og for ligestilling og lige muligheder i det hele taget
  • Som museum vil vi tale til alle, både kvinder, mænd og andre køn, unge og ældre
  • Som museum skylder vi de kvinder, hvis arbejde, vi bygger på, at vi ikke bare er et sted at mindes men en aktiv, engageret aktør.
  • Som museum oplever vi, at vores navn er en udfordring i mange sammenhænge. Derfor undersøger vi navnets betydning, men vi har IKKE truffet nogle beslutninger endnu

Vi åbner op for debat både i events, på SoMe, og vi vil gerne høre dine kommentarer og tanker:

Send dem til postkasse@kvindemuseet.dk

Se museets vedtægter her >>
Se museets strategi 2020-2025 her >>

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up