MenuLuk

JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

05.11.2020


JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

BRÆNDER DU FOR AT FORMIDLE KØN OG LIGESTILLING?

Kvindemuseets skoletjeneste tilbyder året rundt en bred vifte af forløb om køn og ligestilling, kropskultur og seksualitet, historiebrug og demokrati til grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi søger en person, som vil være en del af skoletjenestens team.

Kvindemuseets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Kvindemuseets undervisningsforløb foregår i museets udstillinger og vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien og skabe nye perspektiver og rum for refleksion. Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle forløb.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

· Varetagelse af undervisning

· Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer

· Udvikling og afvikling af børneaktiviteter i skoleferier

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets skoletjeneste-medarbejdere, og du vil blive lært op, inden du står på egne ben som underviser.

Vi søger en person, som

· har en solid viden om og interesse for køn i et historisk samt nutidigt perspektiv, og som har mod på og lyst til at debattere køn og ligestilling

· er imødekommende, udadvendt og i stand til at fange sit publikum

· har gode evner for skriftlig og mundtlig kommunikation

· arbejder struktureret og kan bevare overblikket, også i hektiske situationer

· har gode samarbejdsevner og er i stand til at modtage feedback.

Stillingen er ledig 1. januar 2021. Det er en forudsætning, at kandidaten er berettiget til 4 måneders løntilskud. Ansøgning og CV sendes til skoletjenesten@kvindemuseet.dk senest mandag d. 7. december. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.

Vi anbefaler alle kvalificerede, uanset køn, alder, religiøs og etnisk baggrund, til at søge jobbet.

For yderligere oplysninger, kontakt formidlingsinspektør Anna Svenning via mail as@kvindemuseet.dk

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up