MenuLuk

Grundloven, rager den mig?


Forløbet Grundloven, rager den mig? handler om demokrati i et historisk og nutidigt perspektiv. I forløbet dykker eleverne ned i det danske demokratis første spæde tid, og på museet møder eleverne de kvinder og mænd, som tog demokratiet til sig, og som kæmpede med hjerteblod for deres mærkesager. Efterfølgende står eleverne ansigt til ansigt med nutidens politisk aktive unge menneske – ungdomspolitikeren – og sammen debatteres demokratiets muligheder og udfordringer. Det handler om ligestilling, rettigheder og deltagelse.

Forløbet er todelt. Først besøger eleverne museet, derefter får eleverne besøg af to ungdomspolitikere. Til forløbet er knyttet et undervisningsmateriale, som man kan vælge at bruge.

Samarbejdet mellem Kvindemuseet og ungdomspolitikerne kombinerer et historisk blik på demokratiet med nutidens demokrati og giver eleverne mulighed for at reflektere over demokrati i fortiden, nutiden og fremtiden. Tanken er, at eleverne skal udfordres i at bruge deres viden om demokrati i datiden til at tage stilling til, hvor det danske demokrati skal bevæge sig hen i fremtiden. De skal opleve, at de er historieskabte såvel som historieskabende. De skal opleve, at de har kompetencerne til at deltage i den demokratiske proces – og at det giver mening.

Forløbet er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

Forløbet udbydes fra oktober 2016, men kan bookes nu.

Fag: Historie og samfundsfag
Tid: 90 minutter plus besøg på skolen

Billede fra Rigsarkivet. Foto: Rune Clausen. CC BY SA

Book forløb