MenuLuk

Grundloven, rager den mig?


Om demokrati, medborgerskab og ligestilling før, nu og i fremtiden

Hvorfor var 1800-tallets demokrati ikke for alle? Grundloven – hvad har den med mig at gøre? Og kan vi tage demokratiet for givet? Forløbet Grundloven, rager den mig?! handler om inklusion og eksklusion i demokratiet før, nu og i fremtiden.

Forløbet har til formål at bidrage til et demokratisk medborgerskab hos eleverne, hvor de reflekterer over de pligter, privilegier og muligheder, som demokratiet medfører.

Kvindemuseet har til huse i Aarhus’ gamle rådhus, som er opført i 1857. Den gamle byrådssal, som rummer fortællinger om demokratiske debatter og om demokratiets inklusion og eksklusion, danner rammen for undervisningen, og bygningens historie og rummets betydning inddrages undervejs.

Forløbet er todelt: På museet møder eleverne gennem et rollespil 1800-tallets demokratidebat. Ved hjælp af historiske kilder debatterer de: Hvem skal inkluderes, og hvem skal ekskluderes? Eleverne danner grupper af ligesindede og skriver grundlovstaler, som skal overbevise tilhørerene om, at netop deres syn på demokrati er det rigtige. Efterfølgende har klassen mulighed for at få besøg af to ungdomspolitikere (en fra hver fløj) til en debat omkring demokratiets muligheder og udfordringer i dag. Ungdomspolitikernes besøg kan fravælges.

Grundloven, rager den mig?! er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

Forløbet er udviklet af Kvindemuseet i samarbejde med de politiske ungdomsorganisationer i Aarhus.

Fag: Historie niveau A og B og Samfundsfag niveau A, B og C
Tid: 90 minutter plus evt. efterfølgende besøg af ungdomspolitikerne i klassen
Pris: 600,-

Forløbet egner sig bedst til en klassestørrelse på 12-30 elever. Kommer du med færre elever end 12, foreslår vi, at du vælger et andet forløb.

Kernestof i faget historie:
Hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag.
Styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser.

Kernestof i faget samfundsfag:
Politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

Hvordan bookes ungdomspolitikerne?
Ungdomspolitikernes besøg bookes ved, at læreren retter henvendelse til PUS (Politiske Ungdomspartiers Sammenslutning i Aarhus) på booking@aauf.dk.

Mailen skal indeholde forslag til tidspunkter for besøget, klassetrin for eleverne samt kontaktinformationer.

Ungdomspolitikerne er alle frivillige. Book derfor i så god tid som muligt. Bookingmailen besvares indenfor fem hverdage. Ungdomspolitikerne besøger kun skoler i Århus Kommune.

Book forløb