MenuLuk

Gid jeg var en mand!


Køn i Romantikken og Det Moderne Gennembrud

Forløbet tager afsæt i Mathilde Fibigers roman Clara Raphael 12 breve, som udkom i 1850 og igangsatte en langvarig offentlig debat om de to køns samfundsmæssige stilling. Mathilde Fibiger er med sit liv og forfatterskab en overgangsfigur, som både er dybt rodfæstet i Romantikken, men som også peger hen imod kvindefrigørelsen og de problemstillinger, der præger debatten i Det Moderne Gennembrud. Forløbet Gid jeg var en mand! stiller skarpt på forholdet mellem de to køn i 1800-tallet – en tid, hvor både manden og kvinden var fastlåste i bestemte roller, men hvor rollerne også var i opbrud.

Eleverne introduceres til Mathilde Fibiger og tiden omkring 1850. Derefter arbejder eleverne i grupper med fire temaer: Ægteskab og kærlighed, idealisme, kropsidealer og opdragelse og muligheder. Eleverne kommer til at beskæftige sig med tekstuddrag, billeder samt artefakter og genstande fra 1800-tallet. De kommer fx. til at prøve et korset på egen krop samt prøve at brodere som i 1800-tallet. Temaerne perspektiveres til nutiden, og der reflekteres over kønnene dengang og i dag. I grupper fremlægger eleverne deres nyerhvervede viden, og vi afslutter forløbet med at diskutere de nutidige perspektiver.

I faget dansk kan forløbet bruges i den litteraturhistoriske læsning i perioderne Romantikken og Det Moderne Gennembrud eller i en tematisk læsning om køn. I faget historie kan det benyttes i forbindelse med arbejdet med 1800-tallet.

Fag: Dansk og historie
Tid: 90 min.
Pris: 550,-

Book forløb

Tilknyttede objekter fra samlingen