MenuLuk

Vejen mod seksuelle rettigheder


Seksualundervisning på Kvindemuseet

Diskussionen om rettigheder knyttet til køn, krop og seksualitet finder vi mange steder i historien. I forløbet dykker vi ned i 1800 og 1900-tallets normbrud omkring lyst og skam samt kampe for seksuelle rettigheder. Temaet knytter sig til Sex og Samfunds Uge Sex undervisningsmateriale 2017.

I forløbet arbejder eleverne i grupper med følgende temaer:

• Retten til seksuel lyst
• Retten til beskyttet sex
• Retten til fri abort
• Retten til selvbestemmelse over kroppen
• Retten til homoseksualitet

Den historiske viden benyttes efterfølgende til at belyse vores tids normer og tabuer for køn, krop og seksualitet. Vi stiller spørgsmålstegn ved nutidens dominerende normalitetsbegreber ved at holde dem op imod den historiske kontekst og de unges liv.

Undervisningen viser eleverne en kulturel forankring og en historisk forandring, som de kan knytte til deres egen identitetsforståelse. Museet tilbyder et uformelt og alternativt læringsrum, hvor museets genstande og billedmateriale sættes i et historisk, et samtidigt og et personligt perspektiv.

Forløbet er elevinddragende og vægter flerstemmighed og en respektful dialog. Målet er at skabe et rum, hvor alle har mulighed for at komme til orde, og hvor sund nysgerrighed, respekt og accept af andre og af sig selv er i højsædet.

Klassetrin: 7.-10. klasse
Fag: Sundheds- og seksualundervisning, dansk, historie, samfundsfag
Tid: 90 min. med formidler
Pris: 550,-

Udbydes fra uge 5 og resten af året.

Book forløb