MenuLuk

KROP


Seksualundervisning på Kvindemuseet

Læringsforløbet handler om normer og tabuer for krop og seksualitet i et historisk og nutidigt perspektiv.

I KROP vil eleverne opleve, at:

  • vi lægger ofte ikke mærke til normer, men de er med til at bestemme, hvordan vi skal se ud
  • kropsidealer ikke er statiske, men foranderlige og taler sammen med de værdier, der er i samfundet på det givne tidspunkt
  • at normerne for krop og seksualitet ikke udelukkende bliver mere og mere frigjorte, men at det går op og ned – nogle perioder i historien er mere frigjorte end andre
  • vi er historieskabte såvel som historieskabende

 

Eleverne vil gå i dybden med fem kropsidealer i 1900-tallet. Den historiske viden benyttes efterfølgende til at belyse vores tids normer og tabuer for krop og seksualitet. Vi stiller spørgsmålstegn ved samfundets vedtagne normalitetsbegreb ved at holde det op imod den historiske kontekst og de unges liv.

Undervisningen viser eleverne en kulturel forankring og en historisk forandring, som de kan knytte til deres egen identitetsdannelse. Museet tilbyder et uformelt og alternativt læringsrum, hvor museets genstande og billedmateriale sættes i et historisk, et samtidigt og et personligt perspektiv.

Forløbet er elevinddragende og vægter flerstemmighed og en respektful dialog. Målet er at skabe et rum, hvor alle har mulighed for at komme til orde, og hvor sund nysgerrighed, respekt og accept af andre og af sig selv er i højsædet.

Lærervejledning KROP

Forløbet er udviklet i samarbejde med fire aarhusianske skoler, Normstormerne samt Naturhistorisk Museum, og det knytter sig til fagene sundheds- og seksualundervisning, dansk og historie i 7. – 10. klasse.

Projektudviklingen blev støttet af Kulturstyrelsen.

Klassetrin: 7.–10. klasse
Fag: Seksualundervisning, dansk og historie
Tid: 120 min.
Pris: 550,-

Book forløb

Tilknyttede objekter fra samlingen