MenuLuk

Grundloven, rager den mig?!


Hvorfor var 1800-tallets demokrati ikke for alle?
Grundloven – hvad har den med mig at gøre?
Og kan vi tage demokratiet for givet?

Grundloven, rager den mig?! er et undervisningsforløb om demokrati, medborgerskab og ligestilling før, nu og i fremtiden.

Forløbet er udviklet af Kvindemuseet i samarbejde med de politiske ungdomsorganisationer i Aarhus.

Forløbet er todelt: På museet møder eleverne gennem et rollespil 1800-tallets demokratidebat. Hvem skal inkluderes, og hvem skal ekskluderes? Efterfølgende står eleverne ansigt til ansigt med nutidens politisk aktive unge menneske – ungdomspolitikeren – og sammen debatteres demokratiets muligheder og udfordringer.

Grundloven, rager den mig?! er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

Læs mere om forløbet i lærervejledningen.

Forløbet er tænkt som et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie og samfundsfag, men kan også fungere i blot det ene af de to fag.

Lærervejledning

Elevmateriale

Politik, rager det mig?

De 7 f’er


Klassetrin:
8.- 10. klasse
Fag: Historie og samfundsfag
Tid: 90 minutter plus besøg på skolen
Pris: 550,-

Book forløb