MenuLuk

KØN REDELIGHED // GENDER BLENDER

24. marts 2017


KØN REDELIGHED // GENDER BLENDER

24. marts 2017

Hvad betyder køn i vores samfund?

NY PERMANENT UDSTILLING OM KØN |
ÅBNER FREDAG 24. MARTS 2017 KL. 16

Hvad betyder køn i vores samfund? Hvorfor leger jeg med biler og ikke dukker? Hvad betyder det at være transkønnet? Hvad er normalt? Hvad er ’hen’? Hvordan har jeg det med min krop? Hvad er ligestilling? Har vi ligestilling? Hvad betyder det egentlig, om jeg er født som dreng – eller om jeg er født som pige? HAR DET BETYDNING?

BAGGRUND: I 2016 fik Kvindemuseet i Danmark nyt ansvarsområde. Museets emnemæssige ansvarsområde er fremover kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet. Læs mere her >>

Debatten om kønnenes rettigheder og muligheder er levende i mediebilledet som aldrig før. Selvom vi er nået langt, hvad angår ligestilling, er køn stadig et aktuelt parameter i vores adfærd. Opfattelsen af, hvad, hvordan, hvor lidt eller hvor meget køn betyder i vores samfund er ikke ligegyldig – hverken for samfundet eller for det enkelte menneske. Det betyder noget, hvordan vi anskuer kønsmæssige forskelligheder, det betyder noget, hvordan vi taler (eller ikke taler) om køn – og vores køn betyder noget for vores handlingsmønstre, vores selvopfattelse og for den måde, hvorpå vi hver især bliver mødt af verden. Derfor er en viden om kønnets betydning og en bevidsthed om, hvordan vi retorisk behandler emnet vigtigt for hvert enkelt menneskes selvbevidsthed, livskvalitet, ja endda sundhed.

Derfor planlægger Kvindemuseet udviklingen af en dynamisk udstillingsplatform, der bliver katalysator for, og som indsamler og formidler den levende kønsdebat: borgernes egen, immaterielle kulturarv. Museet vil skabe nyt rum for – og en opkvalificering af – borgernes egenfortællinger om køn. For køn har betydning – og Danmark mangler en kvalificeret platform, der for et bredt publikum kan holde rede i historien, forskningen og i debatten om køn – og derigennem sætte gang i nytænkning og refleksion.

Ligesom kvinders position i samfundet har ændret sig fundamentalt gennem de sidste årtier, har mændenes det også. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Dette udstillingskoncept tager udfordringen op: vi vil involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for udvælgelse af genstande, debatemner og forslag events i tilknytning til udstillingen.

Officiel åbning: 24. marts 2017

For yderligere information, kontakt museumsinspektør Julie Rokkjær Birch
jrb@kvindemuseet.dk | 25 45 45 23

Udstillingen er støttet af Nordea-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 15. juni Fonden og Farumgaard-Fonden.

nordeafonden-logo-komprimeret

Tilknyttede objekter fra samlingen


Museums are awesome because everyone shuts the fuck up