MenuLuk

FLUX – En interaktiv udstilling om flydende køn

18. oktober 2019 - 2. februar 2020


FLUX – En interaktiv udstilling om flydende køn

18. oktober 2019 - 2. februar 2020

Hvad betyder det at være mand? Og hvad betyder det at være kvinde? Og hvis verden ikke var delt op i mænd og kvinder, hvordan ville den så se ud?

FLUX er en virtuel verden, hvor mænd og kvinder ikke er tegnet op som diametrale modsætninger. Kønnet er et spektrum, det er flydende.

Kønsdebatten skaber splittelse som aldrig før, og tonen bliver hurtigt skinger, så snart debatten handler om køn. Transkønnede og andre, der bryder med den binære konformitet, bliver stadig tilråbt og i værste fald angrebet på gaden. Samtidigt er det blevet politisk korrekt at acceptere mangfoldige kønsidentiteter.

I udkanten af den skarpt opdelte begrebsverden, findes mennesker, som på forskellig vis opfatter deres køn som flydende. Det er disse mennesker, som spiller hovedrollen i denne udstilling. De ikke-binære, de transkønnede, og alle de, som ikke tilskriver sig den normative kønsopfattelse.

I samarbejde med filminstruktør Suvi Andrea Helminen skaber Kvindemuseet en sanselig og interaktiv udstilling, som åbner op for samtale om kønsroller og kønsidentitet. I en udstilling, som er forankret i dokumentarfilm- og spilgenren, er det ambitionen at skabe identifikation og refleksion over vor fælles kulturarv og de forventninger, der hviler på individet ift. køn.

Mød f.eks. Marie der er i gang med et kunstprojekt, hvor hun ønsker at fjerne sit køn. Bisse. som flirter med det feminine og med sin ydre identitet i det hele taget. Og Tristan. der som transkønnet mand har oplevet at blive behandlet med mere autoritet efter sit kønsskifte.

I løbet af udstillingsperioden planlægges debatter og foredrag med kønsforskere og offentlige meningsdannere, talks med lokale queers, mm.

Projektet er tredje del af Kvindemuseets programsatsning i 2019 med fokus på 1: mænd, 2: kvinder og 3: queers.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up