MenuLuk

Den gamle byrådssal

Permanent udstilling - Under ombygning


Den gamle byrådssal

Permanent udstilling - Under ombygning

Kvindemuseets bygning er opført som rådhus i 1857 og ombygget i 1909, hvor kvinder fik kommunal valgret. Salen fremstår som i 1909, hvor Dagmar Pedersen som ene kvinde var medlem af byrådet.

Kvindelige medlemmer af Aarhus byråd præsenteres ved det grønne bord, som stammer fra det oprindelige møblement i byrådssalen. Fotografier fra Aarhus Byråd samt fra Rigsdag og Folketing hen over årene viser med tydelighed, at i mange år efter kvinders stemmeret var mænd fortsat stærkest repræsenteret.

I flere år forinden var kvinder dog helt udelukket fra demokratiets privilegier. Mathilde Fibiger er placeret midt i salen. Som blot 19-årig skrev hun i brevromanen Clara Raphael om kvinders mindreværdige status i forhold til mænd.

”For første Gang i mit Liv føler jeg Sorg over at jeg ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst er ikke vort Liv imod deres? Er det med Rette at de halve Mennesker ere udelukkede fra al aandelig Beskjæftigelse?”

Romanen udkom i 1850. Den vakte skandale og affødte stor diskussion.
Kvindefrigørelsen var hermed for første gang i nyere tid offentligt sat på dagsordenen i Danmark.

Kvindernes kamp for ligeværd, for uddannelse og for selvstændighed voksede gradvist. I årene frem til århundredskiftet opstod flere foreninger, der arbejdede for kvinders valgbarhed og valgret. Undervejs mødte de mange indvendinger fra magtens mænd, men efter års indsats og alliancer med progressive mænd opnåede kvinder kommunal valgret i 1908 og national valgret med grundloven af 5. juni 1915.

Fotos fra kvinders deltagelse i både rigsdagen, folketinget og i Aarhus byråd kan studeres på hver side af bordet fra det originale byrådsmøblement fra 1909.

Mindre montreudstillinger viser genstande fra kvindebevægelsen samt historien om Danmarks første kvindelige gadebetjent, Johanne Berg, og om kvindeliv på Fødselsanstalten i Jylland, hvor ugifte mødre kunne føde og tage ophold. Fødselsanstalten blev bygget i 1910 og byggesagen blev drøftet i denne byrådssal. Johanne Berg blev fra 1918 medlem af Aarhus Byråd.

Udstillingen er under ombygning, men du er velkommen til at kigge ind.

Tilknyttede objekter fra samlingen


Museums are awesome because everyone shuts the fuck up