MenuLuk

Ansvarsområde, vision og mission


Vision
Kvindemuseet vil være førende dialogskaber om kønnets betydning i samfundet

Mission
På Kvindemuseet skaber vi nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Museets nye ansvarsområde
Slots- og kulturstyrelsen anerkendte i maj 2016, at Kvindemuseet i Danmark får nyt ansvarsområde.

Kvindemuseet blev grundlagt for godt 30 år siden, hvor kvinders kultur og historie var stærkt underbelyst. I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen.

Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil Kvindemuseet fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for indsamling af genstande, udstillinger, events m.v.

Ligestilling for alle
Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Ligestilling er for alle, og for det videre ligestillingsperspektiv er det væsentligt at sætte fokus på køn, så alle kan komme til orde.

Som en aktiv og moderne museumsinstitution vil Kvindemuseet i Danmark fortsat arbejde med at involvere museumsgæsten direkte i udstillingerne ved at skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Museet udarbejder arbejdsplaner efter anvisninger fra Kulturarvsstyrelsen.