MenuLuk

Museets ansvarsområde – Vedtægter, arbejdsplaner og årsrapporter


Museets ansvarsområde

Slots- og kulturstyrelsen anerkendte i maj 2016, at Kvindemuseet i Danmark får nyt ansvarsområde.

Kvindemuseet blev grundlagt for godt 30 år siden, hvor kvinders kultur og historie var stærkt underbelyst. I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen.

Alle køn
Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil Kvindemuseet fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for indsamling af genstande, udstillinger, events m.v.

Det nye ansvarsområde
Museets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Ligestillingsperspektiv
Ligestilling er for alle, og for det videre ligestillingsperspektiv er det væsentligt at sætte fokus på køn, så alle kan komme til orde, udtaler museumsleder Merete Ipsen.

Museets navn forbliver uændret
Kvindemuseet udvider sit ansvarsområde men bevarer museets navn. Herved markeres, at forskning, indsamling og formidling sker ud fra et feministisk ståsted. Endvidere nyder navnet Women’s Museum in Denmark stor bevågenhed ude i verden.

Som en aktiv og moderne museumsinstitution vil Kvindemuseet i Danmark fortsat arbejde med at involvere museumsgæsten direkte i udstillingerne ved at skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning – historisk, aktuelt og i fremtiden.

Museet udarbejder arbejdsplaner efter anvisninger fra Kulturarvsstyrelsen.

Vedtægter og arbejdsplaner
Vedtægter for Kvindemuseet i Danmark

Samarbejdsaftale med Aarhus Kommune 2018-21

Årsrapport 2017

Årsregnskab 2017

Budget 2018

Publikationer
Kvindemuseets publikationer