MenuLuk

Vil du være med til at videreudvikle Kvindemuseets skoletjeneste?


JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

Kvindemuseets skoletjeneste er i bevægelse. Siden 2015 har vi udviklet 10 nye forløb om køn, ligestilling og demokrati rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelserne. I foråret 2018 udvikles to nye forløb i samarbejde med andre kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser. Vi søger en person, som vil være en del af dette arbejde.

Kvindemuseets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Kvindemuseets undervisningsforløb vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale og flerstemmighed er vigtige elementer. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien, skabe nye perspektiver og rum for refleksion. Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle forløb.

Primære arbejdsopgaver:
• Medudvikler af et danskfagligt undervisningsforløb rettet mod ungdomsuddannelse og grundskole omhandlende køn og sprog – herunder udvikling af undervisningsplan, lærervejledning, elevmateriale og pr-materiale, afvikling af undervisning og evaluering
• Varetagelse af undervisningsopgaver og andre formidlingsopgaver i museets skoletjeneste
• Del af receptionsteamet

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets skoletjeneste-medarbejdere.

Kvalifikationer:
• En relevant faglig baggrund – gerne cand.mag, cand.public. eller læreruddannet
• Gerne viden om og erfaring med undervisning, planlægning og koordinering af undervisning
• Gerne viden om køn og kulturhistorie
• Gode evner for mundtlig og skriftlig formidling
• Gode samarbejdsevner og overblik.

Stillingen som museumsformidler under løntilskud er ledig 1. marts 2018. Det er en forudsætning, at kandidaten er berettiget til 4 måneders løntilskud.

Ansøgning og CV sendes til skoletjenesten@kvindemuseet.dk senest mandag d. 12. februar. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8.

Vi opfordrer alle køn til at søge stillingen.

For yderligere oplysninger, kontakt undervisnings- og udviklingsansvarlig Anna Svenning 25 45 45 11 / as@kvindemuseet.dk