MenuLuk

Mentornetværk


Kvindemuseets Kulturmøder
Kvindemuseets Kulturmøder arbejder med at mobilisere ressourcer blandt en bred målgruppe af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og har gennem mentoring og netværk det formål at åbne døre til samfundet og til arbejdsmarkedet. Kvindeemuseets Kulturmøder er åbent for alle kvinder, og det er gratis at deltage.

Åbningstider:
Tirsdag kl. 9-16
Onsdag kl. 13-16

Hvem kan blive mentor?
Alle kvinder der vil dele deres viden, erfaringer og evt. netværk med en mentee. Vores mentorer har meget forskellige baggrunde. Fra 20-årige studerende til 70-årige pensionister – fra ufaglærte til akademikere.
Det, de har tilfælles, er deres motivation for at være mentor og lysten til at lære et menneske med flygtninge- og indvandrerbaggrund at kende.

Tilmelding til Kvindemuseets Kulturmøder
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive en del af mentorordningen, er du velkommen til at kontakte os på:
Tlf. 25 45 45 13 eller på mail mentor@kvindemuseet.dk
Du kan også finde os på Facebook

Om mentornetværket
Netværket skaber en-til-en-relationer mellem kvinder med flygtninge/indvandrerbaggrund (mentees) og kvinder solidt forankret i det danske samfund (mentorer). Parrene mødes og taler om blandt andet kvindeliv, jobsøgning, uddannelse, det danske sprog, det danske arbejdsmarked og samfund i øvrigt, kontakten til det offentlige – eller andre emner, der er vigtige for, at mentee kommer et skridt nærmere sit mål. Projektet faciliterer endvidere netværksskabende aktiviteter for alle medlemmer i form af eksempelvis workshops og foredrag.

En mentor fortæller:
Jeg synes, det som mentor har været berigende at hjælpe et andet menneske på en nærværende måde og i en ligeværdig relation. At være mentor er ikke en slags nødhjælp. Det er ikke medlidenhed. Det er ikke et socialt projekt. Du kan som enkelt person gøre en forskel på en meget simpel måde: Ved at være lyttende, stille spørgsmål og stille dit netværk til rådighed. Som mentor har jeg fået mulighed for at give noget af mig selv, samtidig med at jeg har lært noget – både om mig og om andre – og ikke mindst fået nogle gode oplevelser.

En mentee fortæller:
Første gang jeg hørte om projektet, fik jeg lyst til at deltage. Det var noget, jeg havde brug for! Her kunne jeg lære om kultur, øve sprog og få netværk. Jeg fik en mentor, og det påvirkede mit liv meget! Det gav en bedre integrationsproces.

Rollemodeller
Brug for alle i Danmark – korps af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund
Der er behov for gode historier til inspiration og konkrete råd og vejledning. Rollemodellerne har varetaget denne opgave gennem råd og vejledning og ved at dele egne historier og erfaringer. Hvis du ønsker kontakt med rollemodellerne, kan du tage kontakt til Kvindemuseets Kulturmøder for yderligere information. Du kan læse mere om rollemodeller på: http://www.rollemodeller.dk/

Baggrund
Kvindemuseet har siden 2004 med succes haft en mentorordning – over 700 mentees, 550 mentorer og 66 kontaktpersoner har været tilknyttet. Først var mentorordningen en del af KVINFOs landsdækkende mentornetværk i et tre-årigt projekt med støtte fra Integrationsministeriet suppleret af Arbejdsmarkedsnævning i Aarhus Amt og Aarhus Kommune, som fortsat støtter ordningen. I løbet af årene har mentornetværkets afdeling ved Kvindemuseet arbejdet sammen med en række forskellige samarbejdspartnere. Fra uddannelsesinstitutioner til sprogskoler og fra offentlige til private aktører.