MenuLuk

UGE SEX – seksualundervisning på Kvindemuseet

10.01.2018


UGE SEX – seksualundervisning på Kvindemuseet

I uge 6 underviser mange skoler i seksualundervisning med udgangspunkt i Sex og Samfunds Uge Sex kampagne. Temaet for Uge Sex 2018 er #krop.

På Kvindemuseet udbydes to nye seksualundervisningsforløb, som kan fungere som et supplement til skolernes seksualundervisning: Forløbet KROP, som handler om normer for krop (til 7.-10. klasse), og forløbet ”Raske drenge og pæne piger?”, som er et dramapædagogisk forløb om normer for køn og krop til 3.-6. klasse.

Forløbene omhandler fortid, nutid og fremtid. Det gør de, fordi vi synes, det er vigtigt, at eleverne oplever, at de er historieskabte – men også historieskabende i de valg, de træffer.

Vores genstande og de historier, der er knyttet dertil, bringes i spil på nye måder, når de indgår i seksualundervisningen. Genstandene kan fortælle historier om andre, som har haft samme oplevelse med normer for køn og krop som en selv. Men de kan også fortælle historier om mennesker, som har turdet bryde med normerne – og på den måde give eleverne mod på ”at være køn” på mange måder.

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up