MenuLuk

Job med offentligt løntilskud

31.07.2017


Job med offentligt løntilskud

Vil du være med til at videreudvikle Kvindemuseets skoletjeneste?

JOB MED OFFENTLIGT LØNTILSKUD

Kvindemuseets skoletjeneste er i bevægelse. Siden 2015 har vi udviklet 10 nye forløb om køn, ligestilling og demokrati rettet mod grundskolen og ungdomsuddannelserne. I efteråret 2017 udvikles to nye forløb i samarbejde med andre kulturinstitutioner og ungdomsuddannelse. Vi søger en person, som vil være en del af dette arbejde.

Kvindemuseets emnemæssige ansvarsområde er kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

Kvindemuseets undervisningsforløb vægter et læringsrum, hvor dialogbaseret og elevinddragende undervisning er det bærende, didaktiske princip. Det betyder, at samtale og flerstemmighed er vigtige elementer. Vi arbejder ud fra et normkritisk perspektiv, idet vi ønsker at nuancere historien, skabe nye perspektiver og rum for refleksion. Fortid, nutid og fremtid knyttes sammen i alle forløb.

Primære arbejdsopgaver:
• Medudvikler af et historie- og samfundsfagsfagligt undervisningsforløb rettet mod ungdomsuddannelserne omhandlende ligestilling før og nu – herunder udvikling af undervisningsplan, lærervejledning, elevmateriale og pr-materiale, afvikling af undervisning og evaluering – alt sammen i samarbejde med elever og lærere
• Medudvikler af et danskfagligt undervisningsforløb rettet mod ungdomsuddannelserne omhandlende det kønnede sprog – herunder udvikling af undervisningsplan, lærervejledning, elevmateriale og pr-materiale, afvikling af undervisning og evaluering – alt sammen i samarbejde med elever og lærere
• Medudvikler på markedsføringsstrategier for skoletjenesten, herunder udvikling af en reklamefilm omhandlende museet og museets undervisningsforløb.

Arbejdsopgaverne vil foregå i et tæt samarbejde med museets skoletjeneste-medarbejdere.

Kvalifikationer:
• En relevant faglig baggrund – gerne cand.mag, cand.public. eller læreruddannet
• Gerne viden om og erfaring med undervisning, planlægning og koordinering af undervisning på museer og kulturinstitutioner
• Gerne erfaring med filmproduktion (tilrettelægge, filme, redigere og speake en reklamefilm)
• Gode evner for mundtlig og skriftlig formidling
• Gode samarbejdsevner og overblik.

Stillingen som museumsformidler under løntilskud er ledig medio september. Det er et krav, at kandidaten er berettiget til 4 måneders løntilskud.

Ansøgning og CV sendes til skoletjenesten@kvindemuseet.dk senest fredag d. 25. august. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 36.

For yderligere oplysninger, kontakt undervisnings- og udviklingsansvarlig Anna Svenning 25 45 45 11 / as@kvindemuseet.dk

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up