MenuLuk

Superhelt vs. Antihelt – Maskulinitet og manderoller

25.02.2019 · 17 - 19


Superhelt vs. Antihelt – Maskulinitet og manderoller

Man(d)dag på Kvindemuseet

I forbindelse med udstillingen DAGENS HELT inviterer Kvindemuseet indenfor til tre aftener med mandeklub, hvor maskulinitet, mandehørm og nutidens manderolle(r) er i fokus.

Første man(d)dag er den 25. februar, og temaet er Superhelt vs. Antihelt – Maskulinitet og manderoller.

Billedkunstner Peter Land belyser aftenens tema fra sit kunstneriske synspunkt. Derefter holder Carsten Fogh Nielsen, som er filosof og tegneserienørd, et oplæg. Han vil gøre os klogere på, hvad superhelte er for en størrelse, og hvordan helte-idealer påvirker vores opfattelse af maskulinitet.

Undervejs serveres en drink, og aftenen afsluttes med en fælles debat om, hvilke manderoller der er på spil i vores samfund i dag.

 

Praktisk information

Arrangementet finder sted i den gamle byrådssal på Kvindemuseet // Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus.

PRIS: 100 kr. inkl. en drink. Alle må deltage. Tilmelding via kontakt@kvindemuseet.dk – betaling i døren.

(De to næste Man(d)dage kommer til at ligge den 25. marts og 8. april. Info om program følger.)

 

Noget om helte – uddrag fra udstillingen DAGENS HELT:

“Det græske ord heros betyder en “helt” eller “herre” som er udstyret med særligt fremragende moralske og legemlige egenskaber, og som i den græske og romerske oldtid ansås for at være halvt guddommelig.

Den maskuline helt er en central figur i vestlige fortællinger, fra antikkens historier til nutidens filmproduktioner. Den græske term heros refererer til en halvgud; en skabelse, der transcenderer det hverdagslige og dødelige, og som betegner et overmenneskeligt væsen. Heltebegrebet er typisk knyttet til en mandlig karakter og danner dermed en metafortælling omkring forståelsen af maskulinitet.

Denne fortælling kollapser dog i mødet med den reelle verden, og ethvert forsøg på at personificere helteidealet er dømt til at fejle. I Peter Lands værker vises dette kollaps igen og igen. Paradoksalt nok kan heltefiguren derfor både ses som et billede på en idealmaskulinitet og samtidig som en trussel for den individuelle mandlige identitet.”

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up