MenuLuk

8. MARTS – Kvindernes internationale kampdag

08.03.2016 · 14 - 20


8. MARTS – Kvindernes internationale kampdag

At opnå ligestilling og styrke kvinders og pigers position i samfundet er blandt FN’s bæredygtighedsmål, som blev vedtaget i 2015. Bekæmpelse af fattigdom, uddannelse til alle, bedre sundhed og inkluderende samfund er sammen med klimamål og bæredygtig vækst andre af i alt 17 udviklingsmål frem mod 2030.

FNs bæredygtighedsmål stiler mod større lighed og mindre sult. Det er brug for det i en tid, hvor mange er på flugt fra krig eller fattigdom og mange lever i flygtningelejre, der er utrygge steder for kvinder og børn.

I maj 2016 afholdes en international konference, Women Deliver, i Danmark. Kampen for kvinders og pigers rettigheder er på dagsordenen for at sikre kvinders basale ret til at bestemme over egen krop, men også fordi investering i pigers og kvinders uddannelse, sundhed, økonomiske muligheder og ligestilling har stor positiv betydning for samfundsudviklingen.

Endnu bliver mange piger gift, før de er voksne, og bliver gravide, før deres kroppe er udviklede til at bære et barn. Endnu dør alt for mange teenagemødre under barsel. Endnu er der alt for mange kvinder, der føder børn, de ikke ønsker sig, eller føder under forhold, hvor renhed og omsorg ikke kan opnås. Og rundt om i konfliktområder, i flygtningelejre og for så vidt også i hverdagen herhjemme bliver de svage, kvinder og piger, udsat for overgreb, vold og ydmygelse.

Gennem uddannelse styrkes kvinders og pigers position. Befolkningstilvæksten, som globalt har været konstant stigende over mange år, er stoppet. Det er godt for kloden. Det er godt for kvinder og piger.

Women Deliver konferencen bygger på værdier, som fremmer kvinders og pigers rettigheder og plads i samfundet.

Som optakt til konferencen sætter 8. marts på Kvindemuseet fokus på kvinders rettighed til egen krop, på moderskab og barndom i konfliktramte områder – og på solidaritet mellem kvinder og mænd på tværs af landegrænser og kulturer.

Program
14.00 Filmvisning – Tre kvinder flygter
15.00 Om særlige forhold for gravide under ebola-udbruddet i Vestafrika og om HIV og graviditet både i Afrika og Danmark. v/ Merete Storgaard, læge, Skejby Sygehus.
15.30 Uddannelse og oplysning mindsker kvindeundertrykkelse og skamfering og bedrer fødselsvilkår. v/ Sanne Bergdahl Johansen, gymnasielærer, stifter af Støtteforeningen Maasaikvinde.
16.00 Kaffe og te i Kvindemuseets økologiske café
16.00 Ladylion spiller minikoncert i caféen
16.30 Erfaringer fra arbejde på felthospitaler i Syrien og forholdene dér samt om kvinder i krig og på flugt.v/ Haifaa Awad. Læge, debattør og forfatter til flere bøger med fokus på feminisme
17.15 Unge kvinders situation i Palæstina mellem israelsk besættelse og arabisk mandsdomineret kultur. v/ Asar Jaradat. Ung palæstinensisk kvinde på skoleophold i Danmark.
17:45 Jafra danserne optræder med palæstinensiske danse
18.00 Sonjas Søstre præsenterer et helt nyt nummer, de udgiver d. 8. marts. De spiller en akustisk version, fortæller lidt om fremtidsplanerne og så spiller de et ekstranummer!
18.30 Spisning i caféen
19.30 Fællessang med Det røde kor og afgang til Ambassaden, Rosensgade 12, hvor festlighederne fortsætter.
20.30 Ambassaden præsenterer Kvindernes internationale Kampdags varieté Bestil din billet via info@ambassaden.dk (Pris: 100 kr.)

Pris: 20 kr.

Tilknyttede objekter fra samlingen


Museums are awesome because everyone shuts the fuck up