MenuLuk

AFLYST! Køn og kærlighed – Kønskvaliteter, kønsidentitet, kønsforvirring?

20.09.2017 · 19 - 20.45


AFLYST! Køn og kærlighed – Kønskvaliteter, kønsidentitet, kønsforvirring?

Hvad sker der, når mænd bliver mere feminine og kvinder mere maskuline. Hvad gør det ved vores evne til at elske? Igennem denne foredragsrække kigger vi nærmere på hvordan kærlighed og køn spiller sammen, både på et ydre og indre plan.

Det andet foredrag i rækken omhandler dynamikken i vores indre kønskvaliteter – kønsforvirring?
Ifølge C. G. Jungs teorier om individuationsprocessen, udvikler vi vores indre Anima og Animus, det er vores indre modsatkønnede kvaliteter. Mænd bliver mere feminine og kvinder mere maskuline.

Ud fra Jung og Martinus gør Mariann Kjerrumgaard Thygesen rede for hvordan udviklingen af de modsatte kønskvaliteter, kan komme til udtryk i vores hverdag og liv. Hvordan den indre dynamik mellem det feminine og maskuline i os, påvirker kærligheden til os selv og vores partner, og hvordan det kan rokke ved de gængse rammer for vores kønsidentitet.

Foredragsholder Mariann Kjerrumgaard Thygesen Cand.psych.aut

Mariann Kjerrumgaard Thygesen er indehaver af Artemis Psykologi med speciale i kærlighedsevnen. Thygesen har 17 års erfaring med udvikling af evnen til at elske, i både individuel terapi og parterapi. En proces, som giver større bevidsthed om styrker og svagheder i forhold til den individuelle kærlighedsevne, og bedre forudsætninger for at indgå i tilfredsstillende kærlighedsforhold.

Onsdag d. 20. september kl. 19 – 20.45 i den gamle byrådssal på Kvindemuseet

Køb billet til alle tre foredrag via Folkeuniversitetet

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up