MenuLuk

Kampen om kvinden i 1800-tallet

20.08.2018 - 21.08.2018 · kl. 9


Kampen om kvinden i 1800-tallet

Kom med til to dages konference om begrebs- og følelseshistoriske perspektiver på kvinden arrangeret af Kvindemuseet og Grundtvig Centret, Aarhus Universitet.

“Det Aarhundrede, der berømmer sig af at have opdaget Kvinderne, lakker mod sin Slutning. Om kort Tid er vi inde i et nyt Aarhundrede, der skal gøre andre lige saa geniale Opdagelser […]”

Hvordan var Grundtvig med til at forme begrebet Kvinde i 1800-tallet? Konferencen omhandler de følelser der blev tillagt kvinden i 1800-tallet, de kilder hvorfra den ny begrebsbetydning kom, og kaster et blik på de andre nordiske lande, for at undersøge hvordan kvindebegrebet formede sig der.

Program mandag d. 20. august
9-10: Kaffe og ankomst
10:00: Velkommen v. Michael Schelde
10:15: Karen Vallgårda: Følelseshistorie, perspektiver og resultater
11:15: Sune Auken: Grundtvig og den nordiske mytologis kvindeskikkelser

12:00: Frokost

13:00: Klaus Nielsen: Om at forske i Grundtvigsværker.dk
13:45: Michael Herslund: Norden – idé og realitet
14:30: Kaffe
14:45: Eira Juntti: The Concept of Nainen (woman) in 19th century Finland
15:30: Audur Hauksdottir: ”Kan en mand blive præsident”?
16:15: Rundvisning på Kvindemuseet

18.30: Middag på Kvindemuseet

Program tirsdag d. 21. august
9:30: Astrid Elkjær Sørensen: Kampen for kvinders ligeløn
10:15: Sophie Bønding: N.F.S. Grundtvig og den nordiske mytologi: Dannekvindens øje for det danske guld
11:00: Kaffe
11:15: Ove Korsgaard: Grundtvigs kvinder
12:15 Sandwich og farvel

Tilmeld dig senest d. 15. august her

Pris for begge dage inkl. alle måltider: 500,-
Sted: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, Aarhus

Ved bopæl mere end 50 Km. fra Aarhus er der mulighed for overnatning. Oplys venligst dette ved tilmelding til koelle@cas.au.dk

Max. deltagere: 40

For yderligere oplysninger kontakt seniorforsker Lone Kølle Martinsen: koelle@cas.au.dk / 41 43 65 00

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up