MenuLuk

Fernisering – KØN REDELIGHED // GENDER BLENDER

24.03.2017 · 16 - 18


Fernisering – KØN REDELIGHED // GENDER BLENDER

Hvad betyder køn i vores samfund? Hvorfor leger jeg med biler og ikke dukker? Hvad betyder det at være transkønnet? Hvad er normalt? Hvad er ’hen’? Hvordan har jeg det med min krop? Hvad er ligestilling? Har vi ligestilling? Hvad betyder det egentlig, om jeg er født som dreng – eller om jeg er født som pige? HAR DET BETYDNING?

Åbner 24. marts 2017 kl. 16

Åbningstale v. Juliana Engberg, programdirektør Aarhus 2017

Royal Feet Factory spiller udstillingsåbningen i gang med en festrevolution af de forældede kønsstereotyper.

BAGGRUND: I 2016 fik Kvindemuseet i Danmark nyt ansvarsområde. Museets emnemæssige ansvarsområde er fremover kønnenes kulturhistorie. Museets fokusområder er kønskultur historisk og aktuelt med afsæt i kvindehistorie, herunder ændringer i kønnenes vilkår og relationer over tid samt diversitet i livsvilkår på tværs af køn, seksuel orientering, androgynitet og etnicitet.

DEBATTEN om kønnenes rettigheder og muligheder er levende i mediebilledet som aldrig før. Selvom vi er nået langt, hvad angår ligestilling, er køn stadig et aktuelt parameter i vores adfærd. Opfattelsen af, hvad, hvordan, hvor lidt eller hvor meget køn betyder i vores samfund er ikke ligegyldig – hverken for samfundet eller
for det enkelte menneske. Det betyder noget, hvordan vi anskuer kønsmæssige forskelligheder, det betyder noget, hvordan vi taler (eller ikke taler) om køn – og vores køn betyder noget for vores handlingsmønstre, vores selvopfattelse og for den måde, hvorpå vi hver især bliver mødt af verden. Viden og bevidsthed om kønnets
betydning og om, hvordan vi retorisk behandler emnet, er vigtigt for hvert enkelt menneskes selvbevidsthed, livskvalitet, ja endda sundhed.

DERFOR åbner Kvindemuseet en dynamisk og involverende udstilling, der bliver katalysator for, og som indsamler og formidler den levende kønsdebat: borgernes egen, immaterielle kulturarv. Museet vil skabe
nyt rum for – og en opkvalificering af – borgernes egenfortællinger om køn.

LIGESTILLING ER FOR ALLE: ligesom kvinders position i samfundet har ændret sig fundamentalt gennem de sidste årtier, har mændenes det også. Nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn, og udstilingen KØN REDELIGHED // GENDER BLENDER vil involvere alle på tværs af køn. Dette får direkte betydning for udvælgelsen af genstande, debatemner og events i tilknytning til udstillingen.

DETTE KAN OPLEVES I UDSTILLINGEN
En kønshistorisk tidslinje med genstande. Med afsæt i museets samling med nyindtag af maskuline, feminine og transkønnede genstande fortæller vi kønnenes kulturhistorie.

8 temaafsnit. Gennem temaerne arbejde, humor, krop, arv, politik, verden, kunst og aktivisme behandles kønnets betydning i vores samfund. Aktiviteter lige fra enkle user-polls til digitale erindringsarkiver og en ’kroppomat’ til kunstnerisk udfoldelse skal involvere forskellige brugergrupper, der inviteres til at bidrage til
udstillingsindholdet.

Der er mange fortolkninger af vores fælles historie – ingen har patent på sandheden. Vi vil vise, at forskellige mennesker oplever de samme hændelser på forskellige måder. En udstilling om kønnets betydning er også et blik på vores normer.

MÅLET med udstillingen er at opfordre til normkritik og øge bevidstheden om, hvorfor og hvordan køn har betydning i vores samfund, og sikre, at ingen børn og unge vokser op i den tro, at idealet om kønnenes ligestilling, om menneskerettigheder og demokrati er naturgivent.

Der er gratis entré til ferniseringen.

UDSTILLINGSPROJEKTET ER STØTTET AF

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
15. juni Fonden
Farumgaard-Fonden

Få en forsmag på Royal Feet Factory

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up