MenuLuk

Børns seksualitet i psykoanalysen

20.05.2020 · 18 - 19.30


Børns seksualitet i psykoanalysen

Spørgsmålet om, hvad børns seksualitet er, og hvilken plads den har i deres udvikling, diskuteres til stadighed, og det er blevet besvaret yderst forskelligt i forskellige tidsaldre og kulturer. Offentlighedens holdning til barndommens seksualitet har historisk set penduleret mellem ligegyldighed og panik, modpoler, der ikke synes at have meget forbindelse med børnenes faktiske livsomstændigheder, men snarere afspejler den givne samfundsmæssige kontekst.

Også blandt fagpersoner er der ofte stor usikkerhed over, hvordan barnets seksualitet skal forstås og håndteres. Psykoanalytisk teori kan bidrage med vigtig indsigt i, at det er generationsforskellen, der er definerende for seksualiteten – at det altså er forskellen på at være barn og voksen, der karakteriserer seksualitetens plads i barndommen.

Især den franske psykoanalyse har med Jean Laplanche (1924-2012) som en central teoretiker taget Freud på ordet og fastholdt ham i dette ved at genskrive hans teori i en mere nutidig og intersubjektiv sammenhæng. Laplanche beskriver i sin teori om det seksuelle, hvordan det skisma, der eksisterer mellem barndom og voksenliv netop er skabt af diskrepansen mellem den voksnes viden og barnets uvidenhed om seksualitet.

Katrine Zeuthen er professor i psykologi og forsker i børns seksualitet.

Praktisk
Dato: Onsdag d. 20. maj kl. 18 – 19.30
Sted: Byrådssalen, Kvindemuseet
Pris: 75 kr. // studerende 60 kr. // under 18 år gratis – giver også adgang til museets udstillinger
Det er gratis for medlemmer af KLUB Kvindemuseet

Bestil billet via kontakt@kvindemuseet.dk

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up