MenuLuk

Barnestreger v. Nina Christensen

08.05.2019 · 17 - 18.30


Barnestreger v. Nina Christensen

At tegne som (et) barn. Barnetegningen som kunstnerisk ideal i og omkring billedbøger for børn

Nina Christensen, ph.d., professor i børnelitteratur, Aarhus Universitet

Foredraget undersøger forbindelsen mellem barn, billedkunstner og bogillustration med nedslag i to historiske perioder. Udgangspunktet er midten af 1800-tallet, hvor tegning spillede en vigtig rolle i barnets dannelse. Samtidig var det på dette tidspunkt, hvor en dansk billedbogsproduktion indledtes, og overvejelser over forbindelsen mellem barn, kunstner og kunstnerisk skaben var stærk for eksempel i J. Th. Lundbyes skrifter og tegninger.

Denne forbindelse videreføres i tanker omkring børn, kunst og kreativt i 1930’ernes progressive pædagogiske og kunstneriske kredse. Modernismens kunstnere og kritikere rettede blikket mod barnets tegninger som en særlig “uspoleret” eller spontan udtryksform, i lighed med udtrykket hos folkeslag uden for den vestlige kulturkreds. Samtidig var der blandt reformpædagoger fokus på barnet som et kreativt og selvstændigt individ. Resultatet var dels en række billedbøger af billedkunstnere, der hentede inspiration i børnetegningen, men også billedbogudgivelser hvis illustrationer var børns egne tegninger.

På baggrund af eksemplerne diskuteres det, hvordan udviklingen afspejler forestillinger om “en barnlig streg”.

Barnestreger – Kvindemuseets foredragsrække om børnetegninger

Hvad er en børnetegning? Hvorfor tegner børn? Hvad kan vi lære om børn ved at undersøge deres tegninger?

Under titlen Barnestreger ønsker Kvindemuseet de kommende år at sætte fokus på børns tegninger. I løbet af foråret sker det gennem en kort foredragsrække med tre eksperter i børnetegninger og børnekultur.

Her vil vi i første foredrag få en generel introduktion til hvad børnetegninger er og hvordan vi kan understøtte børns tegning. Det sker den 27. februar ved kunstformidler og børnetegningsforsker Naja Pedersen. Det andet foredrag i rækken undersøger med særligt fokus på kønsforskelle, hvordan børn forholder sig til sig selv og deres omgivelser gennem tegninger. Det er den 20. marts ved lektor i pædagogisk psykologi Anne Maj Nielsen. Sidste og tredje foredrag dykker ned i udvekslingen mellem børn og voksnes billedproduktion ved at undersøge børnetegningen som kunstnerisk ideal i Danmark i både 1800-tallet og 1930’erne. Og det finder sted den 8. maj ved professor i børnelitteratur Nina Christensen.

Praktisk info

Tidspunkt: 17.00-18.30. Foredraget varer cirka 45 minutter, hvorefter der vil være en pause på et kvarter efterfulgt af cirka 30 minutter til spørgsmål og diskussion.

Adresse: Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.

Pris: Entrépris til museet. Voksne (også pensionister): 65,- kr. // Studerende: 50,- kr. // Børn og unge under 18 år: Gratis.

Tilmelding: Send en mail til kontakt@kvindemuseet.dk

Museums are awesome because everyone shuts the fuck up