MenuLuk

100 års jubilæum for KKS

09.03.2016 · 11 - 17.30


100 års jubilæum for KKS

I anledningen af Kvindelige Kunstneres Samfunds 100-års jubilæum afholder vi en konference i den gamle byrådssal med temaet: Køns perspektiv – ses på som kunstner ikke som kvinde.

KKS blev stiftet i 1916. Bag indkaldelsen til det stiftende møde var malerne Marie Henriques og Helvig Kinch, som med underskrifter fra en række anerkendte kvindelige kunstnere, bl.a. Anna Ancher og Anne Marie Carl Nielsen, opfordrede kvindelige kunstnere i hele landet til at organisere sig. ”Paa et møde af kvindelige Kunstnere, Malerinder, Billedhuggerinder og Dekoratører, besluttedes det at danne en Forening, Kvindelige Kunstneres Samfund, med det dobbelte Formaal: at fremme det indbyrdes personlige Bekendtskab og at virke for de kvindelige Interesser i Kunsten ved Valg til Cencurkomiteer ved Udstillinger” hed det i referat fra det første møde. Der indtegnede sig straks 75 kvindelige kunstnere som medlemmer. Siden har KKS været et vigtigt professionelt og personligt netværk for kvindelige kunstnere.

Program
11.00 Velkomst v. Merete Ipsen, Kvindemuseet, og Kit Kjærbye, formand for KKS.
11.30 Kasper Monrad, overinspektør, seniorforsker, dr. phil SMK.
Kvindelige kunstnere, Fra 1800 op til 20 århundrede historisk set.
12.20 Ellen Tange, mag. art i Kunsthistorie, pensioneret museumsdirektør for KØS, Køge
Skal eftertiden blive ved med at mangle spor af halvdelen af befolkningen?
13.00 Frokost
15.00 Ulla Angkjær Jørgensen, førsteamanuensis, ph.d., Institutt for kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
Køn og kunst – kulturens byrde.
16.00 Hans Dam Christensen, professor i Kulturformidling, Det informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, vicedirektør.
Køn, kunst og kvaler
17.00 Afrunding v. Merete Ipsen, Kvindemuseet og KKS MidtNord v. Hanne Mathisen og Pia Græsbøll Ottesen.

Priser
Konference: 110,- inkl. kaffe/te og kage
Konference med frokost: 260,- inkl. kaffe/te og kage
Medlemmer af KLUB Kvindemuseet får 20 % rabat (88,- // 208,-)

Billetsalg via kontakt@kvindemuseet

18.30 – 21 Festmiddag for KKS, oplægsholdere og museet i Kvindemuseets café 285,- (Kun medlemsrabat på drikkevarer)

Nyheder


24.05.2016

Ny trend – Strik dit eget bind

Ny bog om menstruation vil tage et opgør med den skam, der forbindes med menstruation. Bogen Gennemblødt af forfatterne Maja Nyvang og Sine Cecilie Laub skaber debat omkring menstraution, free bleeding og tabubelagte kropsvæsker. Et sted mellem skam og free bleeding foreslår vi, at du tager sagen i egen hånd, køber en omgang rent, økologisk bomuldsgarn og strikker hygiejnebind, som din oldemor gjorde det. Hvis det har fanget din interesse, har vi fundet en opskrift til dig.

24.05.2016

Festugen på Kvindemuseet

Årets tema for Aarhus Festuge er Upside down, vi vender tingene på hovedet og vasker på den langsommelige, gammeldags måde, dyrker yoga i det fri, inviterer ind bag kulissen på museet og meget mere.

21.05.2016

Kvindemuseet får nyt ansvarsområde – mere køn på dagsordenen

Kvindemuseet blev grundlagt for godt 30 år siden, hvor kvinders kultur og historie var stærkt underbelyst. I de forløbne årtier har museet indsamlet væsentlig dokumentation for kvinders hverdagsliv såvel som kvinders aktive medvirken i samfundsudviklingen. Meget er sket siden i relationen mellem de to køn. Også mænds roller og funktion i samfundet har ændret sig markant. Kulturarven hviler sine steder på gamle opdelinger mellem køn og roller, mens nutiden forventer friere udfoldelse af alle køn. Derfor vil Kvindemuseet fremover beskæftige sig mere bredt med kønnenes kulturhistorie og involvere alle på tværs af køn.

Se alle nyheder

Se alle nyheder
Museums are awesome because everyone shuts the fuck up